<div align="center"> <h1>Curriculum Vitae Andrzej Sulikowski</h1> <h3>CV Andrzeja Sulikowskiego, publikacje elektroniczne w formacie pdf, html, word.</h3> <p>sulikowski,andrzej,cv,elektroniczne publikacje,pdf</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://sus.univ.szczecin.pl/~ansul/" rel="nofollow">http://sus.univ.szczecin.pl/~ansul/</a></p> </div>